12bet link

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย World NTDs Day” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่ดำเนินงานป้องกันและกำจัดโรคที่ถูกละเลยอย่างยั่งยืน ทั้ง “โรคเรื้อน-โรคเท้าช้าง-โรคสครับไทฟัส-โรคลิชมาเนีย” แม้ไม่ระบาดรุนแรงแต่สำคัญด้านสาธารณสุข

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย World NTDs Day เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันกวาดล้างโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย โดยมีคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

นพ.โสภณ กล่าวว่า ในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย “World NTDs Day” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Make it Un-Neglected ทุกโรคจะไม่ถูกละเลย” เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันทั่วโลกเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในวงการสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ได้แก่ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรคลิชมาเนีย โรคหนอนพยาธิ เป็นต้น โรคดังกล่าวเป็นกลุ่มของโรคติดต่อที่สามารถป้องกันและรักษาได้ ขณะนี้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โรคเท้าช้าง-โรคสครับไทฟัส-โรคลิชมาเนีย กลุ่มโรคไม่ระบาดรุนแรงแต่สำคัญ

แม้โรคเหล่านี้จะเป็นโรคที่ไม่ได้มีการระบาดรุนแรง  แต่ยังเป็นโรคติดต่อที่มีความสำคัญด้านสาธารณสุข ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศการกำจัด โรคเท้าช้าง สำเร็จ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 และอยู่ในช่วง เฝ้าระวังติดตามหลังจากประกาศกำจัดโรค ยังมีผู้ปรากฏอาการโรคเท้าช้างที่มีความพิการถาวร จำนวน 64 ราย  โรคสครับไทฟัส มีผู้ป่วยสะสมในปี 2566 จำนวน 8,465 ราย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และ โรคลิชมาเนีย ยังคงมีรายงานการพบผู้ป่วยประปรายในแต่ละปี โดยในปี 2566 พบผู้ป่วย 3 ราย เป็นผู้ป่วย ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 2 ราย และผู้ป่วย ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย นพ.โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยในวันนี้ ภายในงานประกอบด้วย การประชุมสัมมนา เสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคณะแพทยศาสตร์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้  ทั้งนี้ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ต้องอาศัยพลังความร่วมมือ  ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ และคาดว่าการรณรงค์ ในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้รับการดูแล ไม่เจ็บป่วยจากโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

 12bet linkLiên kết đăng nhập

12bet linkLiên kết đăng nhập

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

m88vin fun88k 8xbet gg mu88 bet fun88 chính thức